VK Zelhem

In de vier grootste kernen (Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen) zijn groepen van betrokken ondernemers, inwoners, vertegenwoordigers van cultuur, welzijn en onderwijs, samen met gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst, alweer anderhalf jaar aan de slag om te komen tot een toekomstvisie. De visie gaat vooral...

In het ´Contact´ editie 19 februari 2019, is een groot artikel gewijd aan het project Vitale Kernen, waar Zelhem onderdeel van is. Lees hieronder de stand van zaken van het project in zijn geheel en in ieder afzonderlijke kern. (Bron: contact.nl) ...

Na ruim een jaar hard werken heeft de werkgroep Vitale Kernen Zelhem op donderdag 8 november 2018 het visierapport aangeboden aan de raad van de gemeente Bronckhorst. Tevens werd er een poster met een visuele samenvatting, een boom, aangeboden, die prachtig weergeeft wat er in...

Als Vitale Kernen Zelhem hebben wij het afgelopen jaar ons oor te luister gelegd bij de Zelhemmers. Om de uitkomsten te presenteren hebben we gekozen voor een metafoor in de vorm van een boom. Hiermee refereren we ook terug naar de voormalige slogan van Zelhem:...