Vitale Kernen Zelhem

In 2017 startten vier werkgroepen ‘Vitale Kernen’ in de dorpen Zelhem, Vorden, Hengelo en Steenderen. In de werkgroep Vitale Kern Zelhem werken inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente samen aan een toekomstbestendige Zelhem. Dat is een plek waar je graag komt, woont, verblijft en waar voldoende voorzieningen zijn en waar mensen samenwerken.

Kom aanstaande vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur bij Lambertikerk.

Vanaf zaterdag 19 februari 12u staan hier de Ambitieschets met presentatie:

Tips, vragen, ideeën of opmerkingen:
Neem contact op info@vkzelhem.nl of spreek een van de werkgroepsleden aan.

VK Zelhem Update:

  • VK Zelhem bestaat sinds 2017 en heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en geluisterd om Zelhem nog vitaler te maken. Dit op een manier waardoor er echt meerwaarde wordt gecreëerd voor het dorp. In april 2020 is de visie Zelhem 2030 gepresenteerd, op basis van...

Actiepunten:

Integrale visie Zelhem 2030

Toekomst visie Zelhem 2030

Verkeersonderzoek

Verkeersonderzoek naar de verkeersstromen in Zelhem

Culturele voorzieningen

Behoud van/uitbreiden van het cultureel aanbod

Krachtig winkel- en horecagebied

Een krachtiger winkelcentrum.

VK Zelhem Poll:

Laden...

Waar ziet u de grootste meerwaarde van de kansenkaart Zelhem 2030?

Bedankt voor uw stem
U heeft al een stem uitgebracht voor deze poll!
Kies eerst een optie uit de poll voordat u op stem klikt!

VK Zelhem Rapportage:

Vitale kernen zelhem

Na ruim een jaar hard werken heeft de werkgroep Vitale Kernen Zelhem op donderdag 8 november 2018 het visierapport aangeboden aan de raad van de gemeente Bronckhorst. Tevens werd er een poster met een visuele samenvatting, een boom, aangeboden, die prachtig weergeeft wat er in Zelhem leeft.

Het rapport is tot stand gekomen door de medewerking van veel Zelhemmers. De inwoners van Zelhem zijn nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van dit rapport.

Live stream aanbieding aan gemeenteraad

VK Zelhem Werkgroep:

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het bestaan van de Vitale Kernen Zelhem, een werkgroep, gevormd door een aantal vrijwilligers uit verschillende sectoren, die samen met de gemeente nadenkt over de toekomst van Zelhem, met name als het gaat om vitaliteit en leefbaarheid van ons mooie dorp.

De werkgroep bestaat uit:
– Niek Willemsen               – Arie Vries
– Wim Heusinkveld           – Jeanne Wissink
– Henk Hollak                    – Heino Benthem
– Bert Elschot                     – Jaap Louwerier
– Nick Hoekman                – Henk Hollak
– Arno Gesink                     – Fred Wolsink
– Lonneke Hebbink            – Jan Willem Speetjens
– Marnix Meijer
– Peter van der Meulen