INTEGRALE VISIE ZELHEM 2030

We willen een structuurvisie opstellen voor Zelhem als geheel, met antwoord op de vraag wat het lange termijn perspectief is voor Zelhem. Wat zijn sterke en zwakke punten en waar liggende kansen. Om Zelhem een duidelijker gezicht te geven, is het nodig dat het onderscheidende en specifieke van Zelhem duidelijk in beeld wordt gebracht. Waarin is Zelhem uniek en waarvoor zouden mensen naar Zelhem willen komen? De propositie moet helder zijn en moet herkenbaar zijn in het centrumgebied. Er kan worden aangesloten op eeuwenoude bestaande historische symbolen (Smoks Hanne), maar het is ook mogelijk het onderscheid te zoeken in andere voor Zelhem kenmerkende zaken. Er ligt een eerste analyse van het DNA van Zelhem op stedenbouwkundig vlak. Dit zal worden aangevuld op het gebied van functies, waarden en activiteiten. We zijn het in grote lijnen eens over hoe de visie er uit moet zien: globaal, op structuurniveau en flexibel/aanpasbaar aan nieuwe toekomstige ontwikkelingen.

UPDATE 28-02-2019:
Start bijeenkomst, kennismaking met externe landschapsarchitect & stedenbouwkundige waarbij o.a. de structuren van Zelhem zijn besproken en uitgetekend.

UPDATE 25-03-2019:
2e bijeenkomst de opdracht verder doordacht. Waarbij we de historie, structuren en het DNA van Zelhem eerst gaan beschrijven zodat dit in een later stadium kan dienen als inspiratiebron.

Hoe denkt u over Zelhem in 2030? Deel uw visie via info@vkzelhem.nl

Projectteam:
Nick Hoekman (trekker)
Lonneke Hebbink
Bert Elschot
Niek Willemsen
Marnix Meijer