Behouden en uitbouwen voorzieningen-mix in het centrum:

Voor alle (commerciële en sociaal-maatschappelijke) voorzieningen is een nadere verkenning gewenst op het vlak van functioneren, toekomstplannen en locatiewensen. Ook de onderlinge samenwerking en gezamenlijke huisvesting hoort daarbij. Doel is om de voorzieningen zoveel mogelijk naar het centrum te trekken of ze daar te houden.