VERKEERSONDERZOEK

Tweederde van de inwoners geeft in de enquête aan dat het centrum van Zelhem op meerdere punten onveilig is voor langzaam verkeer. De verkeersafwikkeling wordt als onduidelijk ervaren en zorgt voor onveilige situaties. Er is behoefte aan studie naar de verkeerscirculatie en knelpunten in de verkeersveiligheid. Als eerste stap gaan we samen met een bureau een verkeersonderzoek uitvoeren.

Projectteam:
Henk Hollak (trekker)
Arno Gesink
Bert Elschot
Jaap Lauwerier
Jan Willem Speentjes

Update:
Onderzoek naar de verkeerscirculatie in Zelhem. (d.d. 8-05-2019)

Op 15 juni 2019 start een verkeersonderzoek in Zelhem (d.d. 13-06-2019)

Resultaten verkeers- & parkeeronderzoek Zelhem (d.d. 18-11-2019)