WINKEL- EN HORECAGEBIED 

Zelhem beschikt over een redelijk compleet dorpscentrum, met een mix van winkels, horeca, diensten, maar is weinig compact en kent een onduidelijke afbakening. Aan de westzijde is Jumbo de trekker, maar aan de oostzijde ontbreekt een trekker. Enkele ‘trekkers’ liggen nogal verstopt en dragen te weinig bij aan de kracht van het centrum. Het winkelfront wordt op veel plekken onderbroken door woningen en de leegstand loopt langzaam op. We brengen de knelpunten in kaart en voeren verkennende gesprekken met winkels in het dorp. Doel is te komen tot een heldere winkelstructuur.

Projectteam:
Jaap Louwerier (trekker)
Henk Hollak
Bas Hulshorst
Jan Willem Speentjes