Aandacht voor verkeer, veiligheid en parkeren:

Kijk naar de verkeerscirculatie en knelpunten verkeersveiligheid in het centrumgebied. Een onderzoek kan hierbij helpen.