VK Zelhem Update:

  • De werkgroep Vitale Kernen Zelhem presenteert op 18 en 19 februari haar plannen voor het Zelhemse centrum in de Lambertikerk in Zelhem. Op 18 februari van 14.00 tot 18.00 uur en op 19 februari van 10.00 tot 16.00 uur. De werkgroep raadpleegde inwoners, ondernemers en maatschappelijke...

Vitale Kernen Zelhem

Sinds 2017 werkt VK Zelhem aan een vitaler Zelhem. In de werkgroep Vitale Kern Zelhem werken inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente samen aan een toekomstbestendige Zelhem. Dat is een plek waar je graag komt, woont, verblijft en waar voldoende voorzieningen zijn en waar mensen samenwerken.

Tips, vragen, ideeën of opmerkingen:
Neem contact op info@vkzelhem.nl of spreek een van de werkgroepsleden aan.

VK Zelhem op Facebook

VK Zelhem Visie Zelhem 2030 d.d. 2020:

VK Zelhem Sterkste Boom d.d. 2018:

Vitale kernen zelhem

Na ruim een jaar hard werken heeft de werkgroep Vitale Kernen Zelhem op donderdag 8 november 2018 het visierapport aangeboden aan de raad van de gemeente Bronckhorst. Tevens werd er een poster met een visuele samenvatting, een boom, aangeboden, die prachtig weergeeft wat er in Zelhem leeft.

Het rapport is tot stand gekomen door de medewerking van veel Zelhemmers. De inwoners van Zelhem zijn nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van dit rapport.

Live stream aanbieding aan gemeenteraad

VK Zelhem Werkgroep:

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het bestaan van de Vitale Kernen Zelhem, een werkgroep, gevormd door een aantal vrijwilligers uit verschillende sectoren, die samen met de gemeente nadenkt over de toekomst van Zelhem, met name als het gaat om vitaliteit en leefbaarheid van ons mooie dorp.

De werkgroep bestaat uit:
– Niek Willemsen               – Jaap Louwerier
– Wim Heusinkveld           – Willy Toonk
– Henk Hollak                    – Bert Elschot
– Nick Hoekman                – Henk Hollak
– Arno Gesink                     – Fred Wolsink
– Jan Willem Speetjens    – Eva Hillen
– Peter van der Meulen