Zelfs de sterkste boom verdient soms onderhoud

Na ruim een jaar hard werken heeft de werkgroep Vitale Kernen Zelhem op donderdag 8 november 2018 het visierapport aangeboden aan de raad van de gemeente Bronckhorst. Tevens werd er een poster  met een visuele samenvatting, een boom,  aangeboden,  die prachtig weergeeft wat er in Zelhem leeft.

 

Het rapport is tot stand gekomen door de medewerking van veel  Zelhemmers. De inwoners van Zelhem zijn nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van dit rapport. Zo werd er een schouw gehouden, is er gesproken met veel individuele inwoners, is er een zeer goed bezochte avond in de Brink geweest waar alle verenigingen, stichtingen en werkgroepen waren uitgenodigd,is er gebruik gemaakt van een enquête die is verspreid door de gemeente Bronckhorst en konden inwoners hun mening kenbaar maken op de plannen in een trailer die op de Markt in Zelhem stond.

De werkgroep is van mening dat de ontwikkeling van Zelhem integraal bekeken moet worden: alles hangt met elkaar samen! Wonen, winkelen, sporten, voorzieningen, onderwijs, werk, verkeer, veiligheid, kunst en cultuur hangen allemaal  met elkaar samen. Wij vinden dat je deze onderwerpen niet los van elkaar kunt zien. De werkgroep begrijpt ook dat niet alle wensen van de Zelhemmers tegelijk kunnen worden ingewilligd, het is ook een plan voor de toekomst, een meerjarenplan. Wel wil de werkgroep graag visie zien van de gemeente Bronckhorst waarin de wensen van de inwoners van Zelhem zijn te herkennen.

Hieronder kunt u de hele rapportage downloaden:

Een vitaal Zelhem zorgt voor een vitaal centrum

Vitale kernen zelhem

Als Vitale Kernen Zelhem hebben wij het afgelopen jaar ons oor te luister gelegd bij de Zelhemmers. Om de uitkomsten te presenteren hebben we gekozen voor een metafoor in de vorm van een boom. Hiermee refereren we ook terug naar de voormalige slogan van Zelhem: Het groene hart van de Achterhoek.

 

Een vitale boom, heeft een goede kluit bestaande uit jonge en oudere wortels en alles er tussen in. Dit weerspiegelt ook een vitale samenleving. De oudere wortels zorgen voor de stevigheid van de boom, terwijl de jonge wortels hun weg vinden om de taken van de oude over te nemen. Hierbij moet voorkomen worden dat de tuinman de wortels afsteekt. Zodat de boom robuust blijft en zich kan blijven ontwikkelen.  Al luisterend naar alle verhalen en opinies in het dorp is wonen voor jong en oud thema en aandachtspunt nummer 1.

 

De boom dient ook van water te worden voorzien, dit staat symbool voor het rijke verenigingsleven, voorzieningen en sociaal en cultureel domein. Dit staat natuurlijk in nauwe samenhang met de wortels van de boom. Hoe beter de boom geworteld is des te meer kans op een vitale en robuustere ontwikkeling van de boom. Als de voeding en de wortels in balans zijn, is het tijd om de takken van de boom bij te snoeien.  Het centrum, bestaande uit drie ankers met ieder hun eigen aandachtspunten. Het oppakken van de aandachtspunten van het centrum, de aankleding en de beleving zijn dan toekomstbestendig, robuust en creëren dan een duurzame meerwaarde.

 

Door op een integrale en toekomstbestendige manier naar Zelhem te kijken, kan laag hangend fruit worden benoemd en geoogst. Het is daarom noodzakelijk dat de samenleving, diverse partijen/belangengroepen en de gemeente met elkaar in gesprek gaan. De werkgroep Vitale kernen Zelhem kan daarin een verbindende rol spelen. Op donderdag 8 november hebben wij onze rapportage aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B&W. Wij nodigen de raad & het college van B&W uit om samen met ons de handschoen op te pakken om de boom (Zelhem) robuust en vitaal te houden.

Vitale Kernen Zelhem

In 2017 startten vier werkgroepen ‘Vitale Kernen’ in de dorpen Zelhem, Vorden, Hengelo en Steenderen. In de werkgroepen werken inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente samen aan een toekomstbestendige dorpskern. Dat is een plek waar je graag komt en waar voldoende voorzieningen zijn en waar mensen samenwerken.

Vitale Kernen Zelhem Punt 1 (Welzijn)

Behouden en uitbouwen voorzieningen-mix in het centrum.

Vitale Kernen Zelhem Punt 2 (welzijn)

Een Kulturhus voor Zelhem.

Vitale Kernen Zelhem Punt 3 (leefbaarheid)

``Op de markt gebeurt het (niet)``, de betekenis van de Markt en andere pleinen.

Vitale Kernen Zelhem Punt 4 (leefbaarheid)

Een krachtiger winkelcentrum.

Vitale Kernen Zelhem Punt 5 (Leefbaarheid)

Aandacht voor verkeer, veiligheid en parkeren.

De werkgroep Vitale Kernen Zelhem is druk bezig met ons dorp. De werkgroep heeft een top 5 benoemd op basis van onderzoek. Deze top 5 is verdeeld over 2 sub-groepen. Een groep die zich richt op het gebied van “Welzijn” (cultuur, sociaal, sport, verenigingen) en een groep die zich richt op het gebied van “Leefbaarheid” (ruimtelijke ontwikkelingen).

 

De sub-groep ‘Leefbaarheid’ heeft de onderzoeken nader bekeken en 3 focusgebieden en het onderwerp wonen benoemd. De gebieden zijn omgeving Stationsplein (rondom de Brink), Omgeving Marktplein (marktplein, park bieb en park met het herdenkingsmonument), de Magnoliaweg (verkeer, parkeren en inrichting winkelgebied) en het onderwerp Wonen (huur/koop en de woningvoorraad).

 

De sub-groep Leefbaarheid wil graag van u horen waar deze de focus op moet leggen als het aan u ligt.

Vul onze poll in en laat het ons weten!

Laden...

Welk van de onderstaande punten verdient extra aandacht?

Bedankt voor uw stem
U heeft al een stem uitgebracht voor deze poll!
Kies eerst een optie uit de poll voordat u op stem klikt!

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het bestaan van de Vitale Kernen Zelhem, een werkgroep, gevormd door een aantal vrijwilligers uit verschillende sectoren, die samen met de gemeente nadenkt over de toekomst van Zelhem, met name als het gaat om vitaliteit en leefbaarheid van ons mooie dorp.