De Groene Huiskamer van Zelhem

VK Zelhem bestaat sinds 2017 en heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en geluisterd om Zelhem nog vitaler te maken. Dit op een manier waardoor er echt meerwaarde wordt gecreëerd voor het dorp. In april 2020 is de visie Zelhem 2030 gepresenteerd, op basis van de input en alle reacties is er een verkeerscirculatieplan en een stedenbouwkundige visie opgesteld.  Een van de deelprojecten betreft de herinrichting van de Markt, een plein met horeca, terrassen, de kerk, bibliotheek en de weekmarkt. Dit gebied moet zich verder ontwikkelen tot de ‘huiskamer‘ van Zelhem waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het is ook een plek waar veel toeristen en dagjesmensen komen en enige tijd doorbrengen en daarmee is de Markt ook het visitekaartje van het dorp.  Verder omvat het plan ook een herinrichting van de Burg. Rijpstrastraat, Smidsstraat en de Magnoliaweg met als doel een veilige ruimte te creëren voor alle (weg)gebruikers.

Op 18 en 19 februari 2022 zijn de ambitieschetsen gepresenteerd.

De Groene Huiskamer van Zelhem, bekijk ze hier:

Posters ontwerpvisie en ambitieschets Markt en omgeving

Presentatie ambitieschets Zelhem