Zelhem, 5 juni 2018

Geacht bestuur,

Op 18 april 2018 hebben wij in de Brink een avond georganiseerd om aan alle verenigingen, instanties en organisaties kenbaar te maken wat Vitale Kernen Zelhem is en wat Vitale Kernen Zelhem graag zou willen.

Die avond werd goed bezocht en wij hadden als werkgroep het gevoel dat Vitale Kernen goed werd ontvangen. Er was enthousiasme in de zaal. Veel aanwezigen hadden goede opmerkingen of aanbevelingen, die u hebt kunnen teruglezen in het verslag van die avond, dat we aan alle aanwezigen, en niet-aanwezigen, hebben toegestuurd.

Maar hoe nu verder?

De subgroep Vitale Kernen Leefbaarheid zal zich binnenkort, op zaterdag 30 juni op de Markt in Zelhem  presenteren. In een trailer zal een aantal aandachtsgebieden gepresenteerd worden met mogelijke ideeën.

De subgroep Welzijn wil ook graag verder. Er leeft veel in Zelhem, er gebeurt veel in Zelhem, zowel in het positieve als het negatieve. Verenigingen hebben het moeilijk, ledenaantallen lopen terug, fusies vinden plaats, enz.,enz.

Wij willen als Vitale Kernen proberen te verbinden, optreden als een soort makelaar, maar zeker niet aangeven hoe het moet. Dat zullen we samen moeten doen.

Om hiermee  een begin te maken verzoeken wij u antwoord te willen geven op een aantal vragen. Mogelijk kunnen wij hier dan op verder borduren.

De antwoorden op deze vragen zullen alleen gebruikt worden binnen Vitale Kernen en zullen niet naar buiten gebracht worden.

Samen zullen we Zelhem leefbaar moeten houden, we hopen dan ook van harte dat u hieraan mee wilt werken.

Namens de werkgroep Vitale Kernen Welzijn,

met vriendelijke groet

Bert Elschot

mobiel 0625076633

bertelschot@chello.nl

  Uw functie (verplicht)
  VoorzitterSecretarisPenningmeesterBestuurslid

  Zijn jullie tevreden over het aantal leden?
  te weinigmatigvoldoende
  Eventuele toelichting van uw keuze:

  Zit er een stijgende of dalende tendens in het aantal leden?
  stijgendedalendeblijft gelijk
  Eventuele toelichting van uw keuze:

  Zijn jullie tevreden over de locatie/accommodatie waar jullie gevestigd zijn?
  ontevredenwe redden onswe willen graag wat anders
  Eventuele toelichting van uw keuze:

  Kunt u genoeg vrijwilligers en bestuursleden vinden?
  ontevredenwe redden onswe zijn dringend opzoek
  Eventuele toelichting van uw keuze:

  Heeft u iets wat VKZelhem over uw vereniging moet weten? Schrijf het hieronder: