1. Een aantrekkelijker ‘hart van Zelhem’ met aandacht voor de Lambertikerk, Markt, Stationsplein en het park

Het gebied rond de Lambertikerk is de huiskamer van Zelhem. Hier is de markt en bevindt zich de horeca. Het is een plek waar mensen elkaar  al eeuwen ontmoeten. Echter de kwaliteiten van het gebied zijn niet voldoende uitgebuit, met een onaantrekkelijke marktwand en een kerk die teveel los staat van de markt. Ook is er behoefte aan een aantrekkelijker Stationsplein met een duidelijker profiel. Tot slot zou het Plantsoen en het park meer bij het centrum betrokken kunnen worden.

 

  1. Een blijvend krachtig winkel- en horecagebied, compact en aantrekkelijk

Zelhem beschikt over een redelijk compleet dorpscentrum, maar is onvoldoende compact en kent geen heldere poelstructuur. Aan de westzijde is Jumbo de trekker, maar aan de oostzijde is er geen duidelijke pool. Winkels als Hema en Coop liggen verstopt en doen te weinig voor het centrum. Het winkelfront wordt op teveel plekken onderbroken door woningen. Er is behoefte aan een visie op het winkelgebied als geheel.

 

  1. Een centrum met een duidelijke verkeersstructuur waar auto’s en langzaam verkeer niet conflicteren

Twee derde van de inwoners geeft in de enquête aan dat het centrum van Zelhem op meerdere punten onveilig is voor langzaam verkeer. De verkeersafwikkeling wordt als onduidelijk ervaren en zorgt voor onveilige situaties. De Smidsstraat wordt als smal en onveilig ervaren en het parkeren bij Jumbo conflicteert met de doorgaand Magnoliaweg. Ook het eenrichtingsverkeer op de markt wordt onduidelijk ervaren. Er is behoefte aan studie naar de verkeerscirculatie en knelpunten in de verkeersveiligheid