Betrokken inwoners en ondernemers vormen samen met de gemeente Bronckhorst aan de werkgroep Vitale Kernen en willen komen tot een toekomstvisie voor Zelhem. Deze visie gaat over het centrumgebied, waar de meeste voorzieningen zijn geconcentreerd. Voorzieningen zijn van levensbelang voor een dorp. De voorzieningen worden nu met een 7,6 beoordeeld en 86% van de inwoners is tevreden over het aanbod. Een mooie uitkomst, maar het is wel van groot belang dat de bestaande voorzieningen op peil blijven, zodat Zelhem ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te winkelen, te recreëren.
  De werkgroep Vitale Kernen heeft voor het centrumgebied de volgende top 5 van actiepunten geformuleerd:
  1. Behouden en uitbouwen voorzieningen-mix, naast winkels en horeca ook cultuur, welzijn, wonen en werken in het centrum
  2. Een Kulturhus (meerdere voorzieningen onder één dak) voor Zelhem
  3. Op de markt/pleinen gebeurt het (niet)?!: een aantrekkelijker ‘hart van Zelhem’
  4. Horeca en winkelgebied: krachtiger, compacter en aantrekkelijk
  5. Verkeer, parkeren: betere verkeerscirculatie, veiliger verkeerssituatie

  Wat is volgens u de kracht van Zelhem?

  Welke knelpunten ervaart u? Wat kan er beter?

  Bent u het eens met deze top 5 en/of zou u nog punten willen toevoegen? Welke punten?

  Centrumgebied: drie locaties
  De actiepunten voor het centrumgebied van Zelhem hebben betrekking op het gehele centrumgebied, maar er zijn drie gebieden aangeduid waar we in elk geval wat mee willen doen. Eigenlijk zijn dit drie pleinen binnen het centrumgebied. Deze gebieden zijn:
  1. Gebied Magnoliaweg
  2. Markt
  3. Stationsplein
  Buiten het centrumgebied bevinden zich ook voorzieningen. Ten noorden van de Halseweg is een zoekgebied , waar functies als sport en onderwijs mogelijk een plaats krijgen. Dit zijn ook belangrijke voorzieningen voor een dorp als Zelhem, maar zijn niet in te passen in het centrumgebied vanwege de ruimte die ze innemen.
  Ook is er een zoekgebied woonvoorzieningen ingetekend, ook hier is de exacte locatie en omvang nog niet bekend.

  Bent het eens met de focus op de drie aangewezen lokaties?

  Bent u het eens met de zoeklokatie voor sport/scholen en voor woningen?

  Zou u andere lokaties willen toevoegen waar de focus op moet liggen?

  Magnoliaweg (locatie 1)
  De Magnoliaweg is bij de meeste Zelhemmers beter bekend als het gebied rondom de Jumbo. Het is hier meestal druk met auto’s, fietsers, voetgangers die oversteken. Dat leidt soms tot onveilige situaties. Daarnaast is er de situatie met eenrichtingsverkeer, zowel op de Smidstraat als richting Hengeloseweg. Zou de drukte hier beter verspreid moeten worden over het centrumgebied en wat is daarvoor nodig?

  Hoe beleeft u dit gebied?

  Welke kansen ziet u?

  Welke knelpunten ervaart u?

  Markt (locatie 2)
  Het gebied rondom de Lambertikerk is de huiskamer van Zelhem. Voor de kerk ligt de Markt en in het gebied bevindt zich horeca en terrassen. Het is een plek waar mensen elkaar al eeuwen lang ontmoeten. Toch kan het beter. De kerk staat los van de Markt en de Marktwand is niet echt aantrekkelijk qua uitstraling en invulling. Het park ligt verstopt achter de bibliotheek en het plantsoen ligt los van de Markt. Er rijden auto’s over de Markt. Smoks Hanne is aanwezig op de Markt, maar snapt iedereen wie zij is en waar zij voor staat?

  Hoe beleeft u dit gebied?

  Welke kansen ziet u?

  Welke knelpunten ervaart u?

  Stationsplein (locatie 3)
  Het Stationsplein is bij Zelhemmers vooral bekend omdat de Brink er ligt. Het plein wordt gebruikt als parkeerterrein, met aan weerszijden een weg erlangs. Er zijn rond dit plein bijna geen winkels of horeca. De vraag is: wat zou er met dit plein moeten gebeuren? Is het een goede plek voor een Kulturhus? Zouden er meer winkels moeten komen en wat te doen met de parkeerplaatsen?

  Hoe beleeft u dit gebied?

  Welke kansen ziet u?

  Welke knelpunten ervaart u?