1. Het behouden alsmede uitbouwen van de in Zelhem aanwezige voorzieningenmix van cultuur, welzijn, recreatie/sport, wonen en werken:
  • Cultuur: theater, bibliotheek nieuwe stijl
  • Welzijn: zorg, educatie en recreatie/sport, denk aan een medisch centrum, meerdere scholen en of verenigingen onder één dak ed.
  • Wonen: zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en ook ouderen?
  • Werken: kunnen er in of bij het centrum vernieuwende werkconcepten voor jonge creatieve ondernemers worden toegevoegd?

 

  1. Een Kulturhus als een plek waar meerdere voorzieningen onder één dak gebracht worden

Een Kulturhus is dé ontmoetingsplaats voor culturele en sociale activiteiten en inspirerende bijeenkomsten. Het is de plek waar een groot deel van het dorpsleven zich afspeelt. Wellicht kunnen ook commerciële functies worden opgenomen.  De opgave is een verkennende studie naar hoe een Kulturhus er voor Zelhem uit zou kunnen zien, het verdienmodel en mogelijke functies. Ook moet er een verkenning worden gedaan naar de meest geschikte locatie.

 

  1. Het DNA van Zelhem

Om Zelhem een duidelijker gezicht te geven, is het nodig dat het onderscheidende en specifieke van Zelhem duidelijk in beeld wordt gebracht. Waarin is Zelhem uniek en waarvoor zouden mensen naar Zelhem willen komen? De propositie moet helder zijn en moet herkenbaar zijn in het centrumgebied. Er kan worden aangesloten op bestaande historische symbolen (Smoks Hanne), maar het is ook mogelijk het onderscheid te zoeken in andere voor Zelhem kenmerkende dingen.