Zelhem 2030: de ideeën en visie! 22 februari kerk Zelhem

Zelhem 2030: de ideeën en visie! 22 februari kerk Zelhem


Breng dan op zaterdag 22 februari tussen 10:00 en 16:00 uur een bezoek aan de Lambertikerk van Zelhem. In de Lambertikerk staat de werkgroep Vitale Kernen Zelhem met een presentatie ‘Zelhem 2030’. Wij willen jou hier graag bij betrekken en zijn benieuwd naar jouw mening!

Hoe is dit tot stand gekomen?
De werkgroep, bestaande uit vijftien personen met allemaal een verschillende relevante achtergrond, is in 2017 gestart met een gezamenlijk doel: Zelhem vitaal houden. Hierbij richt de werkgroep zich op de kern van Zelhem, met de focus op het centrum. Maar hoe houd je Zelhem vitaal en wat is hiervoor nodig? Wij vroegen het op meerdere momenten aan de inwoners.

Zo stonden wij op 30 juni 2018 met een grote trailer op de markt: “Moet Zelhem op de schop?”. Deze middag leverde honderden reacties en vele goede gesprekken op. Aan de hand van deze input is een top 10 prioriteiten vastgesteld die op 8 november 2018 aan de gemeenteraad is gepresenteerd.

In 2019 werden deze punten verder uitgediept en uitgewerkt. Zo hebben wij onze werkgroep in vier sub-werkgroepen verdeeld: verkeer, cultuur, vitaal centrum en vitaal Zelhem 2030. Deze werkgroepen hebben allemaal weer nader onderzoek gedaan, variërend van een verkeersonderzoek, enquêtes op Facebook, gesprekken met winkeliers, gesprekken met de gemeente over het onderwerp ‘wonen’ tot een onderzoek naar draagvlak voor een ‘Zelhemhuus’.

Al deze input is verzameld en gebundeld tot een plan: Zelhem 2030. Dit plan is op 14 januari 2020 gepresenteerd aan Burgermeester en wethouders. Nu is de tijd aangekomen, dat we het plan ook graag aan de inwoners van Zelhem willen presenteren.

Wat kan je van de presentatie verwachten?
Uit alle input is naar voren gekomen dat drie plekken in Zelhem als belangrijkste ‘knelpunten’ worden beschouwd: de Markt, de Magnoliaweg en het Stationsplein. Het plan geeft kansen en mogelijkheden voor deze gebieden weer.

Daarnaast is veelal gebleken dat mensen de historie, ‘het DNA van Zelhem’, graag willen laten behouden en/of terugkomen. Dit alles is meegenomen en gebundeld in een presentatie. Wij gaan graag met je in gesprek zodat we dit plan nog verder kunnen uitwerken. Wees kritisch, wees eerlijk, het is een plan van ons allemaal samen.

En wat gebeurt er daarna?
Naar aanleiding van de input verzameld in de Lambertikerk van Zelhem, wordt het plan geperfectioneerd. Dit plan wordt gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad, waarna zij aan zet zijn. Hopelijk zien wij jou op 22 februari. Samen houden wij Zelhem vitaal!