Honderden Zelhemmers bij presentatie visie Zelhem 2030 van Vitale Kernen Zelhem

Honderden Zelhemmers bij presentatie visie Zelhem 2030 van Vitale Kernen Zelhem

VK Zelhem presenteerde op 22 februari 2020 haar visie op Zelhem 2030 in de Lambertikerk. Enkele honderden Zelhemmers kwamen de visie bekijken en kregen een mondelinge toelichting vanuit de werkgroep. De Visie Zelhem 2030 is vertaald in een kansenkaart ( Klik hier om te downloaden. ). Voor het centrum van Zelhem met een scope van 10 jaar. De kansenkaart is een verdiepingsslag van de opgehaalde informatie tijdens de actiedag ‘Moet Zelhem op de Schop ?!’ uit juni 2018. De Zelhemse samenleving heeft toen in grote getalen laten weten welke 10 prioriteiten de nodige aandacht verdienen. Deze top 10 is door de werkgroep VK Zelhem verder uitgewerkt tot een top 4 met thema`s en onderwerpen waar de werkgroep ook een activerende rol kan betekenen. Voor het proces, download hier.

Vanuit vier werkgroepen zijn er diverse interne en externe onderzoeken uitgevoerd als basis voor de kansenkaart. Zo is er een verkeerscirculatieonderzoek geweest, een ondernemersonderzoek en een structuuronderzoek. Alle onderzoeken zijn onder dit bericht te downloaden. Alle opgehaalde informatie uit de werkgroepen is uiteindelijk vertaald naar een kansenkaart. Waarbij het achterliggende verhaal essentieel is. De kern van de plannen en het achterliggend verhaal is hieronder kort beschreven:

Om het centrum vitaal, veilig en krachtig te houden is een van de belangrijkste punten om auto`s te gast te laten wezen op de Markt. Op de kansenkaart is te zien dat de wens is om het terrein rondom de kerk actief te betrekken bij De Markt. Dit om de verbinding tussen De Markt, de kerk en de bibliotheek samen met het parkje te versterken. We zien kansen voor een Zelhemhuus (cultuurhuis) in het huidige pand en ter versterking van de bibliotheek. We denken deze verbinding te kunnen realiseren door er een groot plein van te maken incl. een gedeelte van de Burgemeester Rijpstrastraat en Hengeloseweg. Hierdoor is de auto echt te gast. Daarnaast om een levendig plein te hebben en geïnspireerd op vroegere tijden (zie structuur analyse Zelhem, hieronder te downloaden) zien we meerwaarde in het toevoegen van een zogenaamd 4de bebouwingsfront aan de Ruurloseweg zijde. Hierdoor ontstaat er een opgesloten plein wat sfeervol kan worden aangekleed. Vanuit verkeersveiligheid, o.a. het verkeersonderzoek, constateren we de grootste verkeersbeweging van Halle richting Hengelo en andersom, dwars door het centrum heen. Door er een plein van te maken waarbij de auto te gast is, hopen we dit te beperken. De aansluiting Ruurloseweg – De Markt is nu een rechte lijn, door de Ruurloseweg verder van het Witte Paard af te leggen, komt er ruimte voor een vierde bebouwingsfront (huidige Ruurloseweg) rondom De Markt en dient de automobilist twee keer af te slaan, zie ook de kansenkaart, waardoor de snelheid eruit wordt gehaald.  Door de drie bushaltes te verplaatsen van het centrum naar de rotondes van de rondweg, kan wat gedaan worden aan de onveilige situaties op de Markt door het tweerichting busverkeer.

Vanuit o.a. verkeersveiligheid zien we kansen om de Smidsstraat en de Stationsstraat her in te richten met eenzijdig parkeren. Waardoor er een overzichtelijker inrichting ontstaat van de verkeersstromen.  Om het centrum te versterken is een derde zogenaamde grote anker gewenst in de Stationsstraat. Met de Jumbo, Kruitvat, Readshop en Ter Stal rond de Magnoliaweg, De Markt met haar centrumfunctie kan het een versterking zijn als er een derde trekker (anker) komt in de Stationsstraat om deze verder te versterken. De aansluiting Magnoliaweg – Hengeloseweg is vanuit verkeersveiligheid en beleefbaarheid ook een groot zorg- en aandachtspunt.

We leven in een snel veranderende tijd maar door het centrum aantrekkelijker te maken, veiliger en leefbaarder en vooral de verbinding tussen verleden, heden en toekomst te leggen zien wij grote kansen voor een Vitaal Zelhem.

Samen (inwoners, ondernemers en gemeente) werken wij aan een mooier, beter, veiliger en bovenal vitaler centrum van Zelhem. We vernemen dan ook graag uw mening over de kansenkaart en/of andere kansen die het centrum of de kern kunnen versterken. Wilt u reageren op de kansenkaart vul dan het antwoordformulier ( Antwoord formulier, klik hier om te downloaden) en mail deze voor 1 april 2020 naar info@vkzelhem.nl.

Het is een visie met kansen en denkrichtingen. Verder concretisering en het vertalen naar plannen is afhankelijk van vele factoren.

De werkgroep VK Zelhem bestaat uit een groep vrijwilligers (inwoners & ondernemers) en de gemeente Bronckhorst.

Hieronder treft u de volgende documenten:
Proces VK Zelhem

Structuur analyse Zelhem

Kansenkaart Visie Zelhem 2030

Antwoord formulier VK Zelhem februari 2020

Conclusies parkeer & verkeersonderzoek

Presentatie winkelonderzoek