Een vitaal Zelhem zorgt voor een vitaal centrum

Een vitaal Zelhem zorgt voor een vitaal centrum

Vitale kernen zelhemAls Vitale Kernen Zelhem hebben wij het afgelopen jaar ons oor te luister gelegd bij de Zelhemmers. Om de uitkomsten te presenteren hebben we gekozen voor een metafoor in de vorm van een boom. Hiermee refereren we ook terug naar de voormalige slogan van Zelhem: Het groene hart van de Achterhoek.

Een vitale boom, heeft een goede kluit bestaande uit jonge en oudere wortels en alles er tussen in. Dit weerspiegelt ook een vitale samenleving. De oudere wortels zorgen voor de stevigheid van de boom, terwijl de jonge wortels hun weg vinden om de taken van de oude over te nemen. Hierbij moet voorkomen worden dat de tuinman de wortels afsteekt. Zodat de boom robuust blijft en zich kan blijven ontwikkelen. Al luisterend naar alle verhalen en opinies in het dorp is wonen voor jong en oud thema en aandachtspunt nummer 1.

De boom dient ook van water te worden voorzien, dit staat symbool voor het rijke verenigingsleven, voorzieningen en sociaal en cultureel domein. Dit staat natuurlijk in nauwe samenhang met de wortels van de boom. Hoe beter de boom geworteld is des te meer kans op een vitale en robuustere ontwikkeling van de boom. Als de voeding en de wortels in balans zijn, is het tijd om de takken van de boom bij te snoeien. Het centrum, bestaande uit drie ankers met ieder hun eigen aandachtspunten. Het oppakken van de aandachtspunten van het centrum, de aankleding en de beleving zijn dan toekomstbestendig, robuust en creëren dan een duurzame meerwaarde.

Door op een integrale en toekomstbestendige manier naar Zelhem te kijken, kan laag hangend fruit worden benoemd en geoogst. Het is daarom noodzakelijk dat de samenleving, diverse partijen/belangengroepen en de gemeente met elkaar in gesprek gaan. De werkgroep Vitale kernen Zelhem kan daarin een verbindende rol spelen. Op donderdag 8 november hebben wij onze rapportage aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B&W. Wij nodigen de raad & het college van B&W uit om samen met ons de handschoen op te pakken om de boom (Zelhem) robuust en vitaal te houden.