Zelfs de sterkste boom verdient soms onderhoud

Zelfs de sterkste boom verdient soms onderhoud

Vitale kernen zelhemNa ruim een jaar hard werken heeft de werkgroep Vitale Kernen Zelhem op donderdag 8 november 2018 het visierapport aangeboden aan de raad van de gemeente Bronckhorst. Tevens werd er een poster met een visuele samenvatting, een boom, aangeboden, die prachtig weergeeft wat er in Zelhem leeft.

Het rapport is tot stand gekomen door de medewerking van veel Zelhemmers. De inwoners van Zelhem zijn nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van dit rapport. Zo werd er een schouw gehouden, is er gesproken met veel individuele inwoners, is er een zeer goed bezochte avond in de Brink geweest waar alle verenigingen, stichtingen en werkgroepen waren uitgenodigd,is er gebruik gemaakt van een enquête die is verspreid door de gemeente Bronckhorst en konden inwoners hun mening kenbaar maken op de plannen in een trailer die op de Markt in Zelhem stond.

De werkgroep is van mening dat de ontwikkeling van Zelhem integraal bekeken moet worden: alles hangt met elkaar samen! Wonen, winkelen, sporten, voorzieningen, onderwijs, werk, verkeer, veiligheid, kunst en cultuur hangen allemaal met elkaar samen. Wij vinden dat je deze onderwerpen niet los van elkaar kunt zien. De werkgroep begrijpt ook dat niet alle wensen van de Zelhemmers tegelijk kunnen worden ingewilligd, het is ook een plan voor de toekomst, een meerjarenplan. Wel wil de werkgroep graag visie zien van de gemeente Bronckhorst waarin de wensen van de inwoners van Zelhem zijn te herkennen.

Livestream:

Bekijk hier de aanbieding aan de rapportage aan de gemeenteraad van de Bronckhorst. 

Hieronder kunt u de hele rapportage downloaden:
Rapportage VK Zelhem  Bijlage rapportage VK Zelhem Infographic VK Zelhem