VK Zelhem & de ontwerp woonvisie van de gemeente Bronckhorst

VK Zelhem & de ontwerp woonvisie van de gemeente Bronckhorst

Het is zonde dat mensen wel in Zelhem willen blijven wonen of zich willen vestigen, maar er geen passend aanbod is! Met deze boodschap is een afvaardiging van de werkgroep ‘VK Zelhem’ met de gemeente Bronckhorst in gesprek geweest.

De gemeente heeft een ontwerp van de nieuwe woonvisie gepresenteerd, waarnaar er op meerdere vlakken onderling contact is geweest. Naast een bezoek van wethouder Evert Blaauw aan een vergadering van ‘VK Zelhem’, heeft er een gesprek plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente, waar Bas, Lonneke en Nick bij aanwezig waren.

De belangrijkste punten:

  • Zorg ervoor dat je starters in Zelhem houdt!
  • Delen van bevindingen van de werkgroep ‘VK Zelhem’
  • Juiste woningaanbod op de juiste plek
  • Doelgroepen: starters, doorstromers en senioren

Daarnaast is tijdens de informatieavond over de woonvisie van de gemeente Bronckhorst op maandag 20 mei dezelfde boodschap verzonden door Nick en Bas. Vanuit de werkgroep is een zienswijze richting de gemeente gegaan waarin o.a. deze zorgen en aandachtspunten staan beschreven. ‘VK Zelhem’ heeft hierin net als jij, (toekomstig) inwoner van Zelhem, een signalerende functie.

Tot woensdag 29 mei ligt de ontwerp woonvisie ter inzage en kun je net als wij je mening er over geven. (klik hier)

Het is de planning dat vanaf september de nieuwe woonvisie leidend wordt en ideeën en plannen kunnen worden ingediend. Ken je mensen die graag in Zelhem willen wonen maar niet in hun behoefte worden voorzien of wil je juist starten op de markt of iets ontwikkelen, wonen en zorg of verduurzamen. Dien jouw aanvraag dan in september in bij de gemeente Bronckhorst. De gemeente denk mee, toets en levert maatwerk maar gaat niet actief zelf iets ontwikkelen. De vraag moet komen vanuit ons de samenleving. Alleen zo krijgen we nieuwe ontwikkelingen in Zelhem. De bal ligt bij ons als samenleving!