Onderzoek naar de verkeerscirculatie in Zelhem

Onderzoek naar de verkeerscirculatie in Zelhem

Naar aanleiding van een enquête over de verkeersontwikkeling in Zelhem, geeft twee-derde van de inwoners aan dat het onveilig is voor met name het langzame verkeer en dat op diverse plaatsen een te groot aanbod van verkeer is.

Dit signaal kwam ook via diverse manieren binnen bij VK Zelhem en zijn de thema`s opgenomen als actiepunten. Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit leden van VK Zelhem en de gemeente Bronckhorst. Vanuit deze werkgroep is opdracht gegeven om een verkeerscirculatie onderzoek te doen gericht op het centrum.

Het ‘Bureau de Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies’ heeft een offerte ingediend voor een kentekenonderzoek, m.b.v. camera’s, in Zelhem.

De werkgroep heeft op 29 april een bijeenkomst gehad waar ‘Bureau de Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies’ een toelichting gaf op de offerte. Er was een discussie over hoe ga je meten door middel van kabels over de weg of met camera’s. En hoe ga je het inrichting, de hoeveelheid camera’s en hoe groot het focusgebied moest worden. Als alleen de kern gepakt wordt, ontbreekt bijvoorbeeld de informatie over het doorgaande verkeer.

Ook is er in de onderhandelingen gevraagd naar een parkeeroverzicht op de vrijdag in Zelhem doormiddel van een camera auto.

Conclusie:
Er komen 5 meetpunten om het binnenkomend verkeer te monitoren in de kern Zelhem, Daarnaast nog 7 meetpunten in het centrum van Zelhem. Het onderzoek zal een week lang in de 2e helft van juni plaats vinden. Op deze manier kan er op basis van kenteken inzichtelijk worden gemaakt hoe het verkeer zich beweegt in Zelhem. Door deze manier van onderzoek kunnen er na evaluatie ook nieuwe vragen worden beantwoord zonder dat er een nieuw onderzoek moet plaatsvinden. Daarnaast komt er een parkeeroverzicht op de vrijdag.

Het was een zeer goede bijeenkomst waardoor er een goede 0-meting kan plaats vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Hollak, mail: h.hollak@upcmail.nl

De gemeente Bronckhorst is de opdrachtgever voor het onderzoek, dat in nauwe samenwerking met VK Zelhem tot stand is gekomen.