VK Zelhem Poll: Woonbehoefte Zelhem

VK Zelhem Poll: Woonbehoefte Zelhem

Als ‘Vitale Kernen Zelhem’ hebben wij een signalerende rol met betrekking tot het thema ‘Wonen’, net als U.  Uit enquêtes, de actiedag ‘Moet Zelhem op de Schop?!’ , de vele gesprekken en eigen ervaringen blijkt het thema ‘Wonen’ met stip op 1 te staan. Dit signaal en de zorgen hierover geven we als werkgroep duidelijk af aan de gemeente. Maar het thema ‘Wonen’ is breed, vandaar dat we het concreter willen maken. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Door middel van onderstaande poll proberen we meer inzicht te krijgen in de behoeftes van de Zelhemmers.

Bouwen naar behoefte:
Het nieuwe motto is dan ook bouwen naar behoefte, vandaar dat wij graag de behoefte inzichtelijk willen maken. Citaat wethouder Blauw: ,,Bijvoorbeeld als het gaat om de leefbaarheid van het buitengebied te verbeteren zonder er meer stenen aan toe te voegen. Dan gaat het om de juiste woning op de juiste plek te creëren. Voorwaarde moet wel zijn dat het duurzaam gebeurt, dus onder meer te zorgen voor optimale isolering.” (bron: De GelderlanderDe Regio Achterhoek: ,, De regio zet in op een gevarieerd en flexibel woningaanbod.
Dat vraagt om een mix van huur en koop, huizen in diverse prijsklassen en ruimte voor nieuwe woonconcepten.”

De poll sluit donderdag 9 mei om 17.00u.

Wat is VK Zelhem eigenlijk?