VK Zelhem in gesprek met de politieke partijen van de gemeente Bronckhorst

VK Zelhem in gesprek met de politieke partijen van de gemeente Bronckhorst

De Werkgroep Vitale Kernen Zelhem heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met alle fracties die zitting hebben in de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst, met uitzondering van CU/SGP volgt binnenkort . Deze vonden plaats op het gemeentehuis of in de Galerie Bibliotheek in Zelhem.

De gesprekken werden zowel door de fracties als door Vitale Kernen Zelhem als zeer nuttig ervaren. Het was een mooi moment om over en weer informatie uit te wisselen over ons dorp en de problematiek. Vitale Kernen Zelhem was uiteraard erg benieuwd naar de reactie vanuit de politieke partijen op het in december 2018 aangeboden visierapport aan de raad. Alle fracties stonden er positief tegenover en waren blij met de lange termijnvisie van de werkgroep. Ook is men blij met de nieuwe werkwijze binnen de gemeente.

Dat de mogelijke uitvoering niet van vandaag op morgen gereed is, is zowel aan de fracties als de werkgroep duidelijk. Afgesproken is elkaar op de hoogte te houden en in contact te blijven. Als Vitale Kernen Zelhem was het goed om de kansen en knelpunten van het dorp Zelhem onder de aandacht te brengen.