Stand van zaken werkgroep Cultuur: onderzoek naar een trefpunt ‘Zelhem Huus’

Stand van zaken werkgroep Cultuur: onderzoek naar een trefpunt ‘Zelhem Huus’

De werkgroep “Cultuur” is naast de andere drie werkgroepen, te weten “Verkeer en veiligheid”, “ Winkels en horeca” en “Zelhem 2030”, vanuit Vitale Kernen Zelhem hard aan het werk om te kijken naar de toekomst van Zelhem. Een van de speerpunten is het onderzoeken van het ontwikkelen van een Zelhem Huus, een plek voor alle Zelhemmers, een sociaal-cultureel centrum. De werkgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente Bronckhorst en leden van Vitale Kernen Zelhem heeft een lijst samengesteld van mogelijke deelnemers/gebruikers aan dat Zelhem Huus.

Deze mogelijke deelnemers/gebruikers zullen in de komende tijd bezocht worden door Johan Godschalk, die door de werkgroep is gevraagd een inventarisatie te maken. Uit eerdere onderzoeken gedaan door de werkgroep, kwam naar boven dat er in Zelhem behoefte is aan een trefpunt. Ook uit het in opdracht van de Bibliotheek West Achterhoek en de gemeente uitgevoerde onderzoek door The Alightment House, kwam dit duidelijk naar voren. Johan Godschalk, met zijn enorme netwerk en bekendheid in de culturele wereld, zal de komende maanden aan de slag gaan.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bert Elschot. email: bertelschot@chello.nl